• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

04.07.2011

CENTRALNOJ KOMISIJI ZA UPIS

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1294
Podgorica, 04.07.2011. godine


CENTRALNOJ KOMISIJI ZA UPIS


PREDMET: Obavještenje o korekciji prava na upis po Konačnoj
Rang listi za studijski program MedicinaKandidati Barović Marko i Dervišević Larisa koji su stekli pravo upisa po Konačnoj Rang listi za studijski program Medicina, broj: 1168 od 27.06.2011. godine, nijesu izvršili upis u ostavljenom roku, te pravo upisa stiču sledeća dva kvalifikovana kandidata sa Konačne Rang liste za upis na studijski program Medicina, broj: 1168 od 27.06.2011. godine, i to:

1. Sinđić Risto – 42,90 bodova
2. Vučetić Dragica – 42,04 bodova

Kandidati koji su stakli pravo upisa, dužni su se upisati u ponedeljak 04.07.2011. godine, do 16,00 časova.
KOMISIJA ZA UPIS
PREDSJEDNIK,

Prof. dr Milica Martinović