• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

23.08.2011

OBAVJEŠTENJE O PREPISU STUDENATA

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET


O B A V J E Š T E NJ E
O prepisu studenata za studijsku 2011/2012. godinu

Student sa drugog Fakulteta koji je studirao po pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa kredita - ECTS (po Bolonjskom procesu), može se prepisati na Medicinski fakultet u Podgorici pod uslovima:

- Student medicine na studijski program medicine;
- Student stomatologije na studijski program stomatologije;
- Student Visoke medicinske škole na studijski program Visoke medicinske škole.

Student se može prepisati ako ispunjava uslove za upis u studijsku 2011/2012. godinu, prema uslovima, koji važe za studente studijskih programa Medicinskog fakulteta u Podgorici.

Student se prepisuje na godini, na kojoj je po našem nastavnom planu stekao uslov da prijavi po prvi put 40 (četrdeset) ECTS kredita.

Na svakoj godini, na kojoj je dozvoljen prepis (medicina: II, III, IV i V; stomatologija: II, III i IV; Visoka medicinska škola u Beranama: II godina), može se prepisati:

- Medicina........................................................ 5 studenata
- Stomatologija................................................. 3 studenta
- Visoka medicinska škola Berane.................... 3 studenta

U slučaju da se prijavi veći broj studenata, prednost ima kandidat, sa većom ukupnom prosječnom ocjenom.

Uz Zahtjev za prepis, potrebno je dostaviti:

- Index ili ovjerena fotokopija indexa;
- Uvjerenje o položenim ispitima;
- Plan i program po kojem je kandidat studirao
- Ukupna prosječna ocjena

Prijave se dostavljaju od 23 – 31.08.2011. godine.
Kandidati svoje prijave mogu dostaviti lično ili na adresu Medicinski fakultet, Kruševac bb, 81 000 Podgorica.