• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

05.09.2011

OBAVJEŠTENJE ZA NOVU GENERACIJU STUDENATA

Svečani prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta (studijski program medicina i stomatologija), će se obaviti 12.09.2011.godine, sa početkom u 11,00h u Amfiteatru Medicinskog fakulteta (zgrada Dekanata).
Toga dana neće imati nastavu.