• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

01.12.2011

OBAVJEŠTENJE ZA DIPLOMIRANE STUDENTE

OBAVJEŠTENJE ZA DIPLOMIRANE STUDENTE
SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA MEDICINSKOG FAKULTETA


Obavještavamo sve diplomirane studente Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (Medicina, Stomatologija, Visoka Medicinska škola Berane) da se formira Alumni klub na Medicinskom fakultetu.


Molimo sve zainteresovane da na adresu Fakulteta infomed@ac.me ili na fax: 020/243-842, pošalju sledeće podatke:

- Ime i prezime
- Godina diplomiranja
- Stručna ili akademska pozicija
- Završena specijalizacija, magisterij ili doktorat
- Adresa, kontakt telefon i e-mail adresa