• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

02.12.2011

VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO

Obavještavaju se studenti I godine studijskog programa medicina, da će se anketiranje studenata obaviti 12.12.2011. godine, u vremenu od 9,30-11,00 časova u sali za e- learning.

Obavještavaju se studenti II godine studijskog programa medicina, da će se anketiranje studenata obaviti 14.12.2011. godine, u vremenu od 13,15-14,30 časova u sali za e- learning.

Obavještavaju se studenti III godine studijskog programa medicina, da će se anketiranje studenata obaviti 15.12.2011. godine, u vremenu od 10,30-12,00 časova u sali za e- learning.

Obavještavaju se studenti IV godine studijskog programa medicina, da će se anketiranje studenata obaviti 15.12.2011. godine, u vremenu od 15,00 časova u sali za e- learning.

Obavještavaju se studenti V godine studijskog programa medicina, da će se anketiranje studenata obaviti 21.12.2011. godine, u vremenu od 8,30-9,45 časova u sali za e- learning.

Obavještavaju se studenti VI godine studijskog programa medicina, da će se anketiranje studenata obaviti 16.12.2011. godine, u vremenu od 12,00 – 13,00 časova u sali za e- learning.

Obavještavaju se studenti I godine studijskog programa stomatologija, da će se anketiranje studenata obaviti 15.12.2011. godine, u vremenu od 8,00-9,00 časova u sali za e- learning.

Obavještavaju se studenti II godine studijskog programa stomatologija, da će se anketiranje studenata obaviti 05.12.2011. godine, u vremenu od 12,00-13,15 časova u sali za e- learning.

Obavještavaju se studenti III godine studijskog programa stomatologija, da će se anketiranje studenata obaviti 12.12.2011. godine, u vremenu od 11,30-12,30 časova u sali za e- learning.

Obavještavaju se studenti IV godine studijskog programa stomatologija, da će se anketiranje studenata obaviti 07.12.2011. godine, u vremenu od 12,30-13,30 časova u sali za e- learning.

Obavještavaju se studenti V godine studijskog programa stomatologija, da će se anketiranje studenata obaviti 07.12.2011. godine, u vremenu od 13,30-14,30 časova u sali za e- learning.