• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

27.12.2011

SPISAK STUDENATA STOMATOLOGIJE ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA

STUDENT: MARTINOVIĆ MILAN
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “ORTODONTSKA PREVENCIJA”

TERMIN ODBRANE RADA: 30.12.2011. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Snežana Matijević - predsjednik
2. Doc. dr Jasminka Anđelić - mentor
3. Doc. dr Mileta Golubović - član
STUDENT: MUMIN ALEKSANDRA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “POVREDE PARODONTALNIH TKIVA”

TERMIN ODBRANE RADA: 30.12.2011. godine u 10,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Doc. dr Snežana Matijević - mentor
3. Doc. dr Mileta Golubović- član