• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

06.03.2012

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Univerzitet Crne Gore
Medicinski fakultet u Podgorici


O B A V J E Š T A V A


Javnost da će Mr sci dr Vesna Bokan Mirković javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

“ Efekti kombinovane fizikalne terapije u liječenju dijabetične polineuropatije“

pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Zoran Kojović, red. prof. Medicinskog fakulteta u Nišu-predsjednik
2. Doc. dr Slobodan Radović, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici-mentor
3. Prof. dr Ivana Petronić Marković, red. prof. Medicinskog fakulteta u Beogradu

Odbrana će se održati u ponedeljak 12.03.2012. godine sa početkom u 12,00 sati u Amfiteatru Medicinskog fakuleta (zgrada dekanata).