• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

08.03.2012

VAZNO OBAVJESTENJE

Poštovani,


Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, radni dani izgubljeni u toku vanrednog stanja, biće nadoknadjeni na sledeći način:

- Nedjelja koja je bila planirana da bude slobodna od nastave (19-23.03.2012. godine) biće radna;

- Ljetnji semestar će biti produžen za nedjelju dana, tj. poslednji radni dan biće 25.05.2012. godine (ne 18.05.2012. kao što je ranije Akademskim kalendarom UCG za studijsku 2011/2012. godinu bilo planirano).S poštovanjem,


PRODEKAN ZA NASTAVU

Prof. dr Milica Martinović