• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

22.03.2012

POKRENUT CRNOGORSKI PORTAL ZDRAVLJA

Obavještavamo Vas da je pokrenut crnogorski portal zdravlja www.netordinacija.me, koji predstavlja informativnu i preventivno-edukativnu medicinsku bazu i može biti od koristi za doktore medicine i stomatologije, farmaceute, studente biomedicinskih nauka i građane.
Detaljnije pogledajte na: www.netordinacija.me