• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

18.04.2012

OBAVJEŠTENJE ZA KONGRES

Оbavještavaju se zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da će se u petak, 20. aprila u 14 časova, na Institutu za morfološku grupu predmeta održati „Mini kongres“ na kojem će biti prezentovani Naučno-istraživački radovi studenata koji će predstavljati Medicinski fakultet u Podgorici na 53. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem.Prodekan za nauku:
Doc. dr Mileta Golubović