• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

08.06.2012

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE

O B A V J E Š T E NJ E
ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE
KOJI STUDIRAJU PO BOLONJI


*Prijava za polaganje ispita u avgustu će se održati 04,05-06.07.2012.godine.*

Studenti koji budu koristili avgustovski rok neće prijavu slušanja raditi u gore navedenim terminima već u avgustu odmah nakon završetka polaganja prijavljenih ispita za taj rok.

Studenti koji ne koriste avgustovski rok, o b a v e z n i su 09.07.-10.07.2012.godine odraditi prijavu slušanja, zbog ažurnosti pravljenja rasporeda nastave i vježbi za sledeću studijsku godinu. Naknadne prijave neće biti prihvaćene.

Studenti koji sada odrade prijavu, a imaju obavezu plaćanja ponovnog slušanja predmeta, za predmete koje nijesu položili, dužni su do 31.avgusta 2012.godine izvršiti uplatu cjelokupnog iznosa, dostaviti Studentskoj službi potrebnu dokumentaciju za upis (ŠV-20 obrazac 2 primjerka, indeks i priznanicu ). U suprotnom Vaša prijava neće biti prihvaćena.