• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

29.06.2012

UPIS KANDIDATA

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE

Upis kandidata za studijski program medicina i stomatologija obavit će se 02.07-03.07.2012. godine u vremenu od 10,00h do 15,00h u prostorijama Studentske službe.

Za upis u studijsku 2012/13. godinu potrebna su sledeća dokumenta:
1.Indeks
2.Tri fotografije
3.Dva prijavna lista za upis studenata 2012/13. godine (ŠV-20)
4.Uplatnicu na 5,00 eura za lično osiguranje (osiguranje po izboru)
5.Ljekarsko uvjerenje