• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

05.07.2012

Mini kongres

Оbavještavaju se zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da će se u četvrtak, 12. Jula u 9.00 časova, na Institutu za morfološku grupu predmeta održati „Mini kongres“ na kojem će biti prezentovani Naučno-istraživački radovi studenata koji će predstavljati Medicinski fakultet u Podgorici na 7. Međunarodnom kongresu studenata, Novi Sad 19-23 jul 2012 godine.Prodekan za nauku
Doc. dr Mileta Golubović