• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

12.07.2012

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA MEDICINSKI FAKULTET -STUDIJSKI PROGRAM VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA U BERANAMA (drugi upisni rok)


Na Konkurs se prijavilo 13 kandidata i svi su ispunili uslove tražene Konkursom.

Obzirom da je ukupan broj prijavljenih kandidata manji od broja traženih Konkursom, svi prijavljeni kandidati stiču pravo upisa.

Upis svih kandidata , koji su stekli pravo upisa na studijski program Visoka Medicinska škola u Beranama za studijsku 2012/13 godinu , će se izvršiti nakon trećeg upisnog roka (kraj avgusta).

O datumu upisa i potrebnoj dokumentaciji za upis,obavještenje će biti naknadno istaknuto.KOMISIJE ZA UPIS

1.Prof dr Milica Martinović

2.Doc dr Mileta Golubović

3.Doc dr Bogdan Pajović