• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

24.08.2012

OBAVJEŠTENJE

Primjerak rada polaznih istraživanja »Faktori rizika za upotrebu alkohola kod srednjoškolaca u Podgorici«, kandidata dr med Sabine Ćatić, dat je na uvid javnosti u Biblioteci Medicinskog fakulteta.

Eventualne primjedbe na navedeni rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta, u roku od 15 dana, počev od 24.08.2012. godine.