• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

31.08.2012

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE –BERANE

Upis kandidata za studijski program Visoka Medicinska škola - Berane će se obaviti 31.08,03.09-04.09.2012. godine u vremenu od 10,00h do 13,00h u prostorijama Studentske službe Medicinskog fakulteta ili u prostorijama Visoke medicinske škole u Beranama.

Za upis u studijsku 2012/2013. godinu potrebna su sledeća dokumenta:

1.Indeks
2. Tri fotografije
3. Dva prijavna lista za upis studenata 2012/13. godine (ŠV-20)

4. Ljekarsko uvjerenje
5. Uplatnicu na 500,00 eura (uplata za I semester)
Uplatu izvršiti žiro-račun broj: 510-2353-62, Medicinski fakultet