• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

05.09.2012

OBAVJEŠTENJE ZA NOVU GENERACIJU STUDENATA

Svečani prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta (studijski program medicina i stomatologija) će se obaviti 10.09.2012.godine, sa početkom u 12,00h u Amfiteatru Medicinskog fakulteta (zgrada Dekanata).
Napomena: Nastava će se održati po utvrđenom rasporedu.