• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

10.09.2012

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med ĆATIĆ SABINA javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom «FAKTORI RIZIKA ZA UPOTREBU ALKOHOLA KOD SREDNJOŠKOLACA U PODGORICI» pred Komisijom za ocjenu-odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

Prof. dr Jelena Radulović – predsjednik
Prof. dr Dragana Čukić,član
Prof. dr Agima Ljaljević – mentor

dana 12.09.2012godine sa početkom u 14,00 časova u sali za edukaciju (e-learning sala) Medicinskog fakulteta.