• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

03.10.2012

KONKURS

Za potrebe implementacije projekta „Studentska etička inicijativa“, koji je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte,


NVO Centar za monitoring CEMI, u saradnji sa NVO Centar za građansko obrazovanje CGO raspisujeKONKURS


ZA UČLANJENJE U ASOCIJACIJU INTEGRITETA STUDENATA UCG


Projekat “Studentska etička inicijativa” ima za cilj da doprinese smanjenju oblika akadamske prevare na Univerzitetu Crne Gore. Projekat podrazumijeva realizaciju spektra aktivnosti, kao što su: detaljno istraživanje o pojavnim oblicima i učestalosti akademske prevare na crnogorskim fakultetima, formulisanje i zastupanje mjera za sprječavanje i smanjenje akademske prevare, uključenje studenata u proces borbe protiv korupcije, kroz stvaranje Asocijacije integriteta na Univerzitetu Crne Gore, kao i kampanju za podizanje svijesti studenata o pojmu akademske prevare i njenim štetnim posljedicama.

Asocijacija integriteta predstavlja neformalnu grupu studenata, visoko motivisanih da planiraju i koordinišu buduće aktivnosti suzbijanja oblika akademske prevare i korupcije u visokoškolskim obrazovnim institucijama. Članovi Asocijacije integriteta će 4 mjeseca biti angažovani na utvrđivanju stepena i oblika akademske prevare na Univerzitetu Crne Gore, pri čemu će rezultati biti bazirani na kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima uključujući sve fakultetske jedinice Univeziteta Crne Gore, i objedinjeni Policy brief-om i Planom o podizanju javne svijesti.

Asocijacija integriteta će brojati osam članova: po dva studentska predstavnika iz univerzitetskih centara: Podgorice, Nikšića, Kotora i Bijelog Polja. Četvoromjesečni angažman na projektu podrazumijeva honorar za sve članove Asocijacije.

Ovim putem pozivamo zainteresovane studente da se do 10. oktobra 2012. godine prijave za člana Asocijacije integriteta studenata i svojim radom daju doprinos u borbi protiv korupcije pripremajući se na ovaj način za slične buduće projekte.

Prijave uz CV slati na mejl: merima@cemi.co.me najkasnije do 10. oktobra 2012. godine.