• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

09.10.2012

OBAVJEŠTENJE ZA NASTAVNIKE I STUDENTE OSNOVNIH I DOKTORSKIH STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA NASTAVNIKE I STUDENTE OSNOVNIH I
DOKTORSKIH STUDIJA

U okviru realizacije CEEPUS projekta pod nazivom »Uspostavljanje mreže za praćenje uticaja faktora sredine na plodnost i neonatalno zdravlje« u kome je Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore partner, naš Fakultet je za studijsku 2012/2013. godinu dobio mogućnost da uputi 3 (studenta) dodiplomskih studija na tromjesečni boravak: 1 student na Medicinski fakultet Transilvanija Univerziteta u Brašovu – Rumunija, 2 studenta na Medicinski fakultet Univerziteta u Kišnjevu – Moldavija, 2 (dva) studenta doktorskih studija na jednomjesečni studijski boravak na Medicinski fakultet Medicinskog Univerziteeta u Varšavi - Poljska, i 1 (jednog) nastavnika na jednonedeljni boravak na Medicinski fakultet Medicinskog Univerziteta u Varšavi. Boravak bi bio realizovan u toku ljetnjeg semestra studijske 2012/2013. godine.

U vezi sa navedenim, Medicinski fakultet raspisuje


K O N K U R S


Pravo prijavljivanja imaju nastavnici i studenti osnovnih i doktorskih studija Medicinskog fakulteta.

Potrebna dokumenta za prijavljivanje nastavnika:
- prijava u slobodnoj formi
- CV

Potrebna dokumetna za prijavljivanje studenata:
- prijava u slobodnoj formi
- CV
- Potvrda o upisu doktorskih studija (za studente doktorskih studija)
- Prosječna ocjena na osnovnim studijama (za studente dodiplomskih studija)
- Znanje engleskog jezika (V stepen – potvrda Instituta za strane jezike u Podgorici)

Dokumenta se predaju kod sekretarice dekana.

Konkurs je otvoren do 26.10.2012. godine.


KOORDINATOR CEEPUS-a ZA MEDICINSKI FAKULTET

Prof. dr Milica Martinović