• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

15.10.2012

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Svi studenti sa statusom apsolventa na programu medicine, dužni su da završe studije zaključno sa septembrom 2013. godine.

Ukoliko student ne završi studije do navedenog roka, moraće da pohađa nastavu i polaže ispite (razliku) po nastavnom planu i programu reformisane nastave (Bolonja) ili će biti ispisan.