• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

21.12.2012

OBAVJEŠTENJE

SPISAK STUDENATA ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA

STUDENT: DRAGAN PRATLJAČIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „IKTERUS U HIRURGIJI“

TERMIN ODBRANE RADA: 26.12.2012. godine u 09,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Ranko Lazović - predsjednik
2. Prof. dr Miodrag Radunović- mentor
3. Doc. dr Aleksandar Filipović- član
4. Prof. dr Bogdan Ašanin- zamjena člana
STUDENT: MIRJANA NOVOVIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „ZAPALJENJA GUŠTERAČE-PANCREATITIS“

TERMIN ODBRANE RADA: 26.12.2012. godine u 09,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Ranko Lazović - predsjednik
2. Prof. dr Miodrag Radunović- mentor
3. Doc. dr Aleksandar Filipović- član
4. Prof. dr Bogdan Ašanin- zamjena člana
STUDENT: VESNA VASIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE KOLOREKTALNOG KARCINOMA“

TERMIN ODBRANE RADA: 26.12.2012. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Miodrag Radunović - predsjednik
2. Prof. dr Ranko Lazović- mentor
3. Doc. dr Dragoljub Perović- član
4. Prof. dr Bogdan Ašanin- zamjena člana


STUDENT: IVANA KATNIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „PREGLED KLINIČKI ZNAČAJNIH POVREDA OKA I NJIHOVO LIJEČENJE“

TERMIN ODBRANE RADA: 26.12.2012. godine u 10,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Milena Đurović - predsjednik
2. Doc. dr Antoaneta Adžić-Zečević- mentor
3. Doc. dr Dragica Drašković- Terzić- član
4. Prof. dr Bogdanka Andrić- zamjena člana
STUDENT: EDITA NASUFOVIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „NAJČEŠĆI TUMORI OKA“

TERMIN ODBRANE RADA: 26.12.2012. godine u 11,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:

1. Doc. dr Milena Đurović - predsjednik
2. Doc. dr Antoaneta Adžić-Zečević- mentor
3. Doc. dr Dragica Drašković- Terzić- član
4. Prof. dr Bogdanka Andrić- zamjena člana


STUDENT: MILENA SEKULIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „DIJAGNOSTIČKE METODE I TERAPIJSKI POSTUPCI KOD STRABIZMA“

TERMIN ODBRANE RADA: 26.12.2012. godine u 11,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:

1. Doc. dr Milena Đurović - predsjednik
2. Doc. dr Antoaneta Adžić-Zečević- mentor
3. Doc. dr Dragica Drašković- Terzić- član
4. Prof. dr Bogdanka Andrić- zamjena članaSTUDENT: SANJA NIŠAVIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „POREMEĆAJI POLOŽAJA OČNE JABUČICE, ENOPHTALMUS I EXOPHTALMUS“

TERMIN ODBRANE RADA: 26.12.2012. godine u 12,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:

1. Doc. dr Milena Đurović - predsjednik
2. Doc. dr Antoaneta Adžić-Zečević- mentor
3. Doc. dr Dragica Drašković- Terzić- član
4. Prof. dr Bogdanka Andrić- zamjena člana

STUDENT: ALEKSANDAR OBRADOVIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „ETIOPATOGENEZA, KLINIČKA SLIKA I TERAPIJA MELANOMA“

TERMIN ODBRANE RADA: 26.12.2012. godine u 12,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:

1. Doc. dr Antoaneta Adžić-Zečević - predsjednik
2. Doc. dr Milena Đurović- mentor
3. Prof. dr Bogdanka Andrić- član
4. Doc. dr Dragica Drašković-Terzić - zamjena člana

STUDENT: MARIJA MITRIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „KOŽNE MANIFESTACIJE SISTEMSKIH BOLESTI“

TERMIN ODBRANE RADA: 26.12.2012. godine u 13,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:

1. Prof. dr Bogdanka Andrić- predsjednik
2. Doc. dr Milena Đurović- mentor
3. Doc. dr Antoaneta Adžić-Zečević - član
4. Doc. dr Dragica Drašković-Terzić - zamjena člana

Podgorica,21.12.2012.godine STUDENTSKA SLUŽBA