• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

09.01.2013

OBAVJEŠTENJE

Primjerak rada polaznih istraživanja »Korelacija obimnosti krvarenja i brzine umiranja u vezi sa uzrokom smrti u saobraćajnom traumatizmu«, kandidata dr med Ivane Čurović, dat je na uvid javnosti u Biblioteci Medicinskog fakulteta.

Eventualne primjedbe na navedeni rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta, u roku od 15 dana, počev od 09.01.2013. godine.