• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

12.02.2013

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Ivana Čurović javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom «KORELACIJA OBIMNOSTI KRVARENJA I BRZINE UMIRANJA U VEZI SA UZROKOM SMRTI U SAOBRAĆAJNOM TRAUMATIZMU» pred Komisijom za ocjenu-odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

Prof.dr Ljubica Pejakov – predsjednik
Prof. dr Miodrag Šoć, mentor
Prof. dr Dragana Čukić – član,

dana 25.02.2013 godine sa početkom u 12,00 časova u sali za edukaciju (e-learning sala) Medicinskog fakulteta.