• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

06.03.2013

OBAVJEŠTENJE

Univerzitet Crne Gore
Medicinski fakultet u Podgorici


O B A V J E Š T A V A


Javnost da će Mr sci dr Brigita Smolović javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom Kliničke, endoskopske i patohistološke karakteristike »idiopatske« ulkusne bolesti


pred Komisijom u sastavu:

- Prof. dr Milenko Uglješić, red. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - predsjednik;
- Prof. dr Srđan Đuranović, van. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - mentor;
- Prof. dr Miodrag Krstić, red. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - član;
- Prof. dr Marina Ratković, van. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici - član;
- Prof. dr Ljilja Gledović Musić, van. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici - član

Odbrana će se održati u utorak 12.03.2013. godine sa početkom u 12,00 sati u Amfiteatru Medicinskog fakuleta (zgrada dekanata).