• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

18.04.2013

ANKETE

Anketiranje studenata će se obaviti u sledećim terminima:

MEDICINA:
I godina – 22.04.2013.god. od 10.00-11.30 časova
II godina – 22.04.2013.god. od 13.00-14.30 časova
III godina – 08.05.2013.god. od 10.00-11.00 časova
IV godina – 07.05.2013.god. od 10.30-12.30 časova
V godina – 24.04.2013.god. od 09.30-11.00 časova
VI godina – 22.04.2013.god. od 12.00-14.00 časovaSTOMATOLOGIJA:
I godina – 25.04.2013.god. od 10.00-11.30 časova
II godina – 07.05.2013.god. od 15.00-16.00 časova
III godina – 07.05.2013.god. od 09.30-10.30 časova
IV godina – 26.04.2013.god. od 10.00-12.30 časova
V godina – 09.05.2013.god. od 10.00-11.30 časova