• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

16.05.2013

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad »Uticaj korekcije ishemijske mitralne valvule na reverzno remodelovanje lijeve komore«, dr Maje Miročević, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.
Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 16.05.2013. godine.