• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

16.05.2013

OBAVJEŠTENJE

Primjerak rada polaznih istraživanja »Metabolički faktori rizika za razvoj kardiovaskularnih komplikacija kod pacijenata na hemodijalizi«, kandidata dr med Emira Muzurovića, dat je na uvid javnosti u Biblioteci Medicinskog fakulteta.

Eventualne primjedbe na navedeni rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta, u roku od 15 dana, počev od 16.05.2013. godine.