• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

30.05.2013

OBAVJEŠTENJE


Magistarski rad »Povezanost kliničko - laboratorijskih parametara sa uvećanom slezinom u infektivnoj mononukleozi«, dr Snežane Dragaš, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.
Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 30.05.2013. godine.