• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

07.06.2013

OBAVJEŠTENJE

Primjerak rada polaznih istraživanja »Matematički model postmortalnog utvrdjivanja edema mozga na osnovu morfometrijskih parametara«, kandidata dr med Nemanje Radojevića, dat je na uvid javnosti u Biblioteci Medicinskog fakulteta.

Eventualne primjedbe na navedeni rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta, u roku od 15 dana, počev od 07.06.2013. godine.