• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

27.06.2013

OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU DOPUNSKOG ISPITA

OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU DOPUNSKOG ISPITA
(Test znanja iz Hemije i Biologije)

Obavještenje za kandidate koji su se prijavili na studijski program Medicina


1. Identifikacija kandidata sa spiska se vrši na osnovu ličnog dokumenta sa fotografijom.
2. Kandidat koji u odredjeno vrijeme ne pristupi polaganju ili nema dokumenta za identifikaciju, gubi pravo polaganja testa (član 5 Poslovnika).
3. Kandidat sa sobom može da donese i koristi digitron bez memorije, a hemijsku olovku će dobiti neposredno na ispitu.


Polaganje testova će se održati 28.06.2013. godine, sa početkom u 11,00 časova na Medicinskom fakultetu.