• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

27.06.2013

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:1578
Podgorica 28.06.2013.godineO B A V J E Š T E NJ EDr med Maja Miročević ,braniće magistarski rad pod nazivom


„Uticaj korekcije ishemijske mitralne valvule na reverzno remodelovanje lijeve komore“

u četvrtak 11.07.2013. godine u 12,00 časova u amfiteatru (zgrada dekanata) pred Komisijom u sastavu:

PROF. DR ANETA BOŠKOVIĆ
DOC. DR ALEKSANDAR NIKOLIĆ - mentor
PROF. DR LJILJA GLEDOVIĆ MUSIĆ

Sekretar Komisije-dipl.pravnik Sonja Vukićević