• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

27.06.2013

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Nemanja Radojević javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom «Matematički model postmortalnog utvrdjivanja edema mozga na osnovu morfometrijskih parametara» pred Komisijom za ocjenu-odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

Prof. dr Bogdan Ašanin – predsjednik
Prof. dr Dragana Čukić, mentor
Prof. dr Miodrag Šoć – član,

dana 08.07.2013. godine sa početkom u 12,00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.