• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

02.07.2013

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:1631
Podgorica 02.07.2013. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Dr med Snežana Dragaš, braniće magistarski rad pod nazivom

„Povezanost kliničko laboratorijskih parametara sa uvećanom slezinom u infektivnoj mononukleozi“

u utorak 09.07.2013. godine u 12,00 časova u amfiteatru (zgrada dekanata) pred Komisijom u sastavu:

PROF. DR MIJOMIR PELEMIŠ
PROF. DR BOGDANKA ANDRIĆ - mentor
DOC. DR DRAGICA TERZIĆ

Sekretar Komisije-dipl.pravnik Sonja Vukićević