• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

02.07.2013

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:1628
Podgorica 02.07.2013.godine

O B A V J E Š T E NJ E

Dr med Tanja Boljević, braniće magistarski rad pod nazivom

„Ispitivanje činilaca koji utiču na oporavak anemije bolesnika na hemodijalizi tokom liječenja rekombinantnim eritropoetinom“

u petak 12.07.2013. godine u 11,00 časova u amfiteatru (zgrada dekanata) pred Komisijom u sastavu:

DOC. DR SNEŽANA VUJOŠEVIĆ
PROF. DR MARINA RATKOVIĆ - mentor
PROF. DR MILICA MARTINOVIĆ

Sekretar Komisije-dipl.pravnik Sonja Vukićević