• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

05.07.2013

Odbrana polaznih istraživanja

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1701
Podgorica, 05.07.2013. godine

OBAVJEŠTENJE

Zbog zauzetosti amfiteatra Medicinskog fakulteta - zgrada dekanata (polaganje dopunskog ispita) student doktorskih studija dr med Nemanja Radojević javno će braniti polazna istraživanja dana 08.07.2013. godine sa početkom u 12,00 časova u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta, a ne u amfiteatru Medicinskog fakulteta, kako je ranije dato Obavještenje.