• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

11.07.2013

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad »Kasne komplikacije hirurškog liječenja epispadije i način njihovog rješavanja« dr Saše Radovića, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.
Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 12.07.2013. godine.