• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

12.07.2013

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Emir Muzurović javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom «Metabolički faktori rizika za razvoj kardiovaskularnih komplikacija kod pacijenata na hemodijalizi» pred Komisijom za ocjenu-odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

Prof. dr Ljilja Gledović Musić – predsjednik
Doc. dr Snežana Vujošević - mentor
Prof. dr Marina Ratković – komentor - član

dana 22.08.2013. godine sa početkom u 13,00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.