• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

30.08.2013

Obavjestenje za kandidate koji su konkurisali za upis na studijski program Stomatologija

O B A V J E Š T E NJ E


Na Rang listu prijavljenih kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija Medicinskog fakulteta, studijski program Stomatologija, treći upisni rok, avgust, broj: 2128 i 2129 od 29.09.2013. godine, u ostavljenom roku nije bilo prigovora, te su navedene Rang liste postale Konačne Rang liste za upis.PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Doc. dr Olivera Miljanović