• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

30.08.2013

Obavjestenje za buduce studente Stomatologije

Upis kandidata za studijski program stomatologija obaviće se 02.09.2013. godine u vremenu od 09,00h do 14,00h u prostorijama Studentske službe.
Za upis u studijsku 2013/2014. godinu potrebna su sledeća dokumenta:
1.Indeks
2.Tri fotografije
3.Dva prijavna lista za upis studenata 2013/2014. godine (obrazac ŠV-20)
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Uplatnicu na 500,00 eura (uplata za I semester)
Uplatu izvršiti žiro-račun broj: 510-2353-62- Medicinski fakultet

STUDENTSKA SLUŽBA