• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

12.09.2013

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE - BERANE

Svečani prijem nove generacije studenata (2013/14) Visoke medicinske škole u Beranama će se održati 17.09.2013. godine sa početkom u 11,00 časova u amfiteatru Doma zdravlja u Beranama.