• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

22.11.2013

ANKETE STUDENATA

MEDICINA

I godina - 25.11.2013.god u 10.00 casova
II godina - 27.11.2013. god u 13.30 casova
III godina - 25.11.2013. god u 10.30 casova
IV godina - 25.11.2013. god u 14.00 casova
V godina - 20.11.2013. god u 09.30 casova
VI godina - 29.11.2013. god u 15.00 casovaSTOMATOLOGIJA

I godina - 27.11.2013. god u 10.00 casova
II godina - 25.11.2013. god u 13.15 casova
III godina - 25.11.2013. god u 09.30 casova
IV godina - 26.11.2013. god u 09.30 casova
V godina - 25.11.2013. god u 15.00 casova, 28.11.2013.god u 16.30 casova i 29.11.2013.god u 11.00 casova