• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

17.01.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE

Samofinansirajući studenti studijskog programa medicina i stomatologija treba da uplate troškove školarine (250,00€) za ljetnji semestar do 31. januara 2014.godine.

Uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta broj: 510-2353-62
Svrha : (Uplata školarine za ljetnji semestar)
Primjerak uplatnice dostaviti Studentskoj službi.

Molimo Vas da ispoštujete navedeni rok za uplatu, radi pohađnja nastave u ljetnjem semestru.