• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

27.01.2014

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad »Efekti ketoprofena u obliku gela, na bioelektrične karakteristike nervne i mišićne membrane«, dr Momčila Bajagića, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.
Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 27.01.2014. godine.