• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

28.02.2014

ODLUKA O UTVRĐIVANJU RADNJI I ROKOVA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA REKTORA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA MANDATNI PERIOD 2014-2017.

» ODLUKA