• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

28.02.2014

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija mr stom BILJANA MILOŠEVIĆ javno će izložiti istraživački program doktorske teze pod nazivom »Uticaj protetske rehabilitacije bezubih pacijenata na blagi i umjereni oblik slip apneje«, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu: Prof. dr Ivica Stančić, vanredni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu, prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu i acc. prof. dr Goran Nikolić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, dana 05.03.2014. godine sa početkom u 10,00 časova, u Sali za sastanke Medicinskog fakulteta (zgrada dekanata).