• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

21.03.2014

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Enisa Žarić javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom »UPOREDNA ANALIZA LEUKEMIJSKE FAZE B HRONIČNIH LIMFOPROLIFERATIVNIH NEOPLAZMI« pred Komisijom za ocjenu-odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

Prof. dr Aneta Bošković – predsjednik
Doc. dr Milena Todorović - mentor
Prof. dr Milica Martinović - član

dana 04.04.2014. godine sa početkom u 13,00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.