• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

22.04.2014

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med NEMANJA RADOJEVIĆ javno će izložiti istraživački program doktorske teze pod nazivom »Infektivna geneza ateroskleroze«, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu: Prof. dr Miodrag Šoć, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, acc. prof. dr Goran Nikolić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici i prof. dr Aneta Bošković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, dana 25.04.2014. godine sa početkom u 13,30 časova, u Sali za sastanke Medicinskog fakulteta (zgrada dekanata).