• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

24.04.2014

OBAVJEŠTENJE

Dr med SAŠA RADOVIĆ, braniće magistarski rad pod nazivom:

»Kasne komplikacije hirurškog liječenja epispadije i način njihovog rješavanja« u srijedu 30.04.2014. godine godine u 12,30 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta, pred Komisijom u sastavu:


• Prof. dr Miodrag Radunović-predsjednik
• Prof. dr Miroslav Đorđević,mentor
• Prof. dr Bogdan Pajović, član