• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

25.04.2014

OBAVJEŠTENJE

Primjerak rada polaznih istraživanja »Povezanost hereditarnih trombofilija sa gubicima trudnoća«, kandidata dr med Dakić Tee, dat je na uvid javnosti u Biblioteci Medicinskog fakulteta.

Eventualne primjedbe na navedeni rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta, u roku od 15 dana, počev od 25.04.2014. godine.